Thông báo: Danh sách kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2020
  • Cập nhật: 21/07/2020
  • Lượt xem: 8401 lượt xem

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập thông báo danh sách kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2020