Thông báo: Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND huyện Yên Lập về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cororona huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 05/02/2020
  • Lượt xem: 13586 lượt xem

Ngày 31/01/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cororona huyện Yên Lập