Thông báo rà soát, xác minh các hành khách trên các chuyến bay đến Việt Nam
  • Cập nhật: 23/03/2020
  • Lượt xem: 24081 lượt xem

Ngày 20/3/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Văn bản số 351/UBND-YT về việc rà soát, xác minh các hành khách trên các chuyến bay đến Việt Nam