Thông báo thi tuyển công chức khối Đảng - Đoàn thể năm 2020
  • Cập nhật: 31/03/2020
  • Lượt xem: 5336 lượt xem

Ngày 31/3/2020 Huyện ủy Yên Lập ban hành Thông báo thi tuyển công chức khối Đảng - Đoàn thể năm 2020