Thông báo: về việc chủ động ứng phó với mưa bão trên địa bàn huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 04/07/2019
  • Lượt xem: 21155 lượt xem

Ngày 03/7/2019 UBND huyện ban hành Văn bản số 787/UBND-NN&PTNT về việc chủ động ứng phó với mưa bão trên địa bàn huyện Yên Lập