Thông báo: Về việc tiếp tục cho học sinh Mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học
  • Cập nhật: 09/03/2020
  • Lượt xem: 3034 lượt xem

Ngày 08/3/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản số 258/SGD$DDT-VP Về việc tiếp tục cho học sinh Mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học