Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập năm 2022
  • Cập nhật: 24/03/2022
  • Lượt xem: 3370 lượt xem

Ngày 24 tháng 3 năm 2022, UBND huyện Yên Lập ban hành Thông báo số 26/TB-UBND về việc Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập năm 2022.

1. Số lượng chỉ tiêu cần tuyển dụng: 04 chỉ tiêu.

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển

- Viên chức Kế toán Trạm Khuyến nông: 01 chỉ tiêu.

- Viên chức Kế toán Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: 01 chỉ tiêu.

- Viên chức Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và Công trình công cộng: 02 chỉ tiêu.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện được đăng ký dự tuyển

Những người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có phiếu đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển (khi đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ).

- Đối với đối tượng tuyển dụng là viên chức Kế toán làm việc tại Trạm Khuyến nông và Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất:Có trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành: Kế toán; Kế toán - kiểm toán; Tài chính-Ngân Hàng.

- Đối với đối tượng tuyển dụng là viên chức Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và Công trình công cộng: Có trình độ từ đại họctrở lên, chuyên ngành:Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

4. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phát hành và thu nhận hồ sơ (30 ngày): Từ ngày 25/3/2022 đến hết ngày 25/4/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Yên Lập, khu Tân An 2, thị trấn Yên Lập Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại liên hệ 0983704171.

5. Hình thức, nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức thực hiện theo 2 vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

-Vòng 2: Phỏng vấn, thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển:

+ Đối với viên chức Trung tâm Phát triểm cụm công nghiệp và Công trình công cộng:Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Đối với nhân viên kế toán: Thực hành trên máy tính các phần việc của kế toán đơn vị sự nghiệp.

Thời gian thi phỏng vấn, thực hành: Ngày 10/5/2022.

Địa điểm: Hội đồng thông báo sau.

Trên đây là thông báo Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập năm 2022./.

Chi tiết trong file đính kèm: Thông báo, kế hoạch

Ban Biên tập