Tiếp tục hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến Cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay
  • Cập nhật: 27/08/2021
  • Lượt xem: 6007 lượt xem

Ngày 26/8/2021, Sở Giao thông vận tải Phú Thọ có Thông báo số 1803/TB-SGTVT về việc cập nhật hướng dẫn đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay

Theo đó, Sở Giao thông vận tải Phú Thọ thông báo cập nhật hướng dẫn người dân có vé máy bay đi nước ngoài và người điều khiển phương tiện (lái xe) chở người đi nước ngoài qua các chốt kiểm soát phòng dịch của tỉnh đến cảng hàng không quốc tế (HKQT) như sau: 

Đối với người dân có vé máy bay đi nước ngoài

Người dân có vé máy bay đi nước ngoài được đến cảng HKQT để thực hiện chuyến bay khi đáp ứng đủ các yêu cầu quy định tại Phụ lục I. 

Trong quá trình di chuyển từ nơi xuất phát đến cảng HKQT để thực hiện chuyến bay đi nước ngoài, người có vé máy bay đi nước ngoài cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc sau đây: Khi các cơ quan chức năng kiểm tra tại các chốt kiểm soát: xuất trình hộ chiếu (kèm theo visa còn hiệu lực); vé máy bay (bằng giấy hoặc điện tử) trong đó gồm có: Code vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay; Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực bằng phương pháp RT-PCR; thực hiện khai báo y tế và thực hiện nghiêm biện pháp 5K theo quy định của Bộ Y tế. 

Đảm bảo tối đa 04 người đi 01 xe bao gồm: 01 hoặc 02 lái xe và 02 người có vé máy bay ra nước ngoài trên cùng 01 chuyến bay. 

Đối với người điều khiển phương tiện (lái xe)

Người điều khiển phương tiện (lái xe) ô tô đưa người có vé máy bay đi nước ngoài được đến cảng HKQT và quay trở lại nơi xuất phát khi đáp ứng đủ các yêu cầu quy định tại Phụ lục II.

Trong quá trình đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng HKQT và khi quay trở lại địa phương nơi xuất phát, lái xe ô tô phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc sau đây: 

Hành trình từ nơi xuất phát đến cảng HKQT: Trên xe chỉ có lái xe ô tô và người có vé máy bay đến cảng HKQT để đi nước ngoài. 

Hành trình từ cảng HKQT quay trở lại nơi xuất phát: Trên xe chỉ có lái xe đã đưa người có vé máy bay ra nước ngoài đến cảng HKQT. 

Khi các cơ quan chức năng kiểm tra tại các chốt kiểm soát: xuất trình bản phô tô vé máy bay (hoặc vé máy bay điện tử) của người đi nước ngoài trong đó gồm có: Code vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay; Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực bằng phương pháp RT-PCR; Phiếu xác nhận thông tin ghi rõ tên từng người có vé máy bay, hành trình chiều đi, chiều về và mục đích chuyến đi đưa người đến cảng HKQT, có xác nhận của UBND cấp xã/phường nơi cư trú của lái xe ô tô; thực hiện khai báo y tế và thực hiện nghiêm 5K theo quy định của Bộ Y tế. 

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và nguyên tắc “01 cung đường, 02 điểm đến” (Ví dụ: lái xe ô tô xuất phát từ tỉnh A điểm đến thứ nhất, sau khi đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng HKQT, điểm đến thứ hai B, để thực hiện chuyến bay thì phải quay trở lại ngay địa phương xuất phát là tỉnh A và đảm bảo tuân thủ đúng lộ trình, không được dừng dọc đường trừ trường hợp xử lý nhu cầu vệ sinh cá nhân). Đảm bảo chấp hành các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương nơi xuất phát và nơi đến. Lái xe phải thực hiện ngay khai báo y tế tại cơ sở y tế xã/phường nơi cư trú ngay khi về đến địa phương.

 

PHỤ LỤC 1. Phiếu thông tin yêu cầu đối với hành khách sử dụng ô tô đến cảng hàng không quốc tế để bay đi nước ngoài 
 
1.  Họ và tên:............................................................................ 

2. Số hộ chiếu (kèm theo visa còn hiệu lực):  

3. Vé máy bay (bằng giấy hoặc điện tử), bao gồm: code vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay. 

4. Giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế. 

5. Địa chỉ nơi sinh sống:  

6. Nơi đến (cảng HKQT):   

7. Biển kiểm soát xe ô tô đang sử dụng để đến sân bay:   

8. Thời gian lên xe nơi xuất phát:   

9. Thời gian đến cảng HKQT:   

10. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

Lưu ý: Hành khách khai đầy đủ thông tin và xuất trình tại các điểm chốt của các địa phương trong trường hợp cần thiết và gửi lại 01 bản phô tô cho người điều khiển phương tiện (lái xe) ô tô xuất trình tại các chốt kiểm soát của các địa phương khi quay trở lại điểm xuất phát. 

PHỤ LỤC II. Phiếu xác nhận thông tin người điều khiển phương tiện (lái xe) ô tô đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay 
 
1.  Họ và tên lái xe:……………… 

2. Biển kiểm soát xe ô tô: ……………… 

3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………. Cấp ngày:  …………………. 

4. Bản chính giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế. 

5. Địa chỉ nơi sinh sống:  …………………………….. 

6. Tỉnh/thành phố nơi xuất phát …………………………….. 

7. Thời gian xuất phát:  …………………………… 

8. Thời gian đến cảng hàng không:  ………………………………….. 

9. Lộ trình từ nơi xuất phát đến cảng HKQT:  ………………………………. 

10. Lộ trình từ Cảng HKQT quay lại nơi xuất phát: ………………………………..  

11. Thông tin của người có vé máy bay đi nước ngoài ra cảng hàng không quốc tế: 

STT

Họ và tên

Số Hộ chiếu

Chuyến bay (hành trình, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay)

1
......
12. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

13. Các tài liệu kèm theo hành trình: Bản sao Hộ chiếu của người có vé máy bay đi nước ngoài. Bản phô tô vé máy bay (hoặc vé máy bay điện tử) của người đi nước ngoài được chuyên chở (code vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay). 

Lưu ý: 

- Giấy này chỉ có giá trị trong quá trình đưa người có vé đến cảng HKQT thực hiện chuyến bay và quay trở lại nơi xuất phát. 

- Lái xe ô tô cần điền đầy đủ thông tin để xuất trình qua các chốt kiểm soát của các địa phương khi đến cảng HKQT và khi quay trở lại điểm xuất phát, đồng thời phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung nêu trên. 
 
XÁC NHẬN CỦA UBND  ............................. ,                                                               ngày ...... tháng ....... năm ......... 
       XÃ/PHƯỜNG ..........                                                                             Người đề nghị xác nhận (ký, ghi rõ họ tên)

Phòng Kinh tế - Hạ tầng