Tiêu hủy vật chứng, tài sản trong các vụ án hình sự theo bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án
  • Cập nhật: 10/03/2020
  • Lượt xem: 5260 lượt xem

Vừa qua, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lập, Chi cục Thi hành án dân sự, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,Viện kiểm sát nhân dân và Ban chỉ huy quân sự huyện đã thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản trong các vụ án hình sự theo bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Tại đây Hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản đã thông qua các quyết định: Thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản, Quyết định tiêu hủy vật chứng tài sản. Trước khi thực hiện việc tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã kiểm tra kỹ về niêm phong, số lượng, trọng lượng của toàn bộ số vật chứng theo Quyết định tiêu hủy vật chứng số của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lập. Sau khi xem xét Các tang vật xuất kho để tiêu hủy đều còn nguyên dấu niêm phong của cơ quan chức năng và được các thành viên Hội đồng kiểm tra trước khi mang ra tiêu hủy. Các vật chứng tiêu hủy gồm: 5,25kg pháo nổ. Biện pháp tiêu hủy: tháo dỡ rời toàn bộ các liên kết trong hộp pháo sau đó ngâm vào nước.

Việc tiêu hủy tang vật đã được Hội đồng tiến hành đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn dưới sự chứng kiến đầy đủ của các thành viên Hội đồng và sự kiểm sát trực tiếp của Viện Kiểm sát huyện./.

Thực hiện: Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)