Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Xuân An
  • Cập nhật: 18/10/2019
  • Lượt xem: 31218 lượt xem

Sáng 15/10, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Yên Lập phối hợp với UBND Xuân An tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho gần 100 đại biểu là: Cán bộ, công chức xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn; tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; đại diện các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Xuân An.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai. Trong đó tập trung nhấn mạnh các quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Nhà nước đối với hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi theo quy định hiện hành; Một số luật hòa giải cơ sở... Qua đó góp phần giúp nhân dân nắm bắt được và chấp hành các quy định mới của Nhà nước về quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.Kết thúc phần tuyên truyền, báo cáo viên đã dành thời gian để giải đáp một số câu hỏi của các đại biểu tham dự hội nghị liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, hạn mức giao đất ở mới, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.../. 

Thực hiện: Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)