Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ Mười
  • Cập nhật: 01/07/2020
  • Lượt xem: 4253 lượt xem

Ngày 29/6, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực Yên Lập do ông Nguyễn Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy làm tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc cư tri trước kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại huyện Yên Lập. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Lương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Bùi Tiến Vỹ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban của huyện, các đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Đây là hội nghị tiếp xức cử tri để thủ trưởng các cơ quan phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cư tri toàn huyện đến Đại biểu HĐND tỉnh.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo những nội dung, chương trình sẽ trình tại kỳ họp thứ  Mười HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp đó đại biểu đã tham gia cho ý kiến vào các tờ trình, Nghị quyết trình tại kỳ họp, đồng thời truyền đạt những phản ánh, kiến nghị mà cư tri quan tâm như: Cần tiếp tục đầu tư hệ thống giao thông nông thôn, hạ tầng lưới điện để đảm bảo điện sinh hoạt cho nhân dân, cần đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp; vấn đề ô nhiễm môi trường; việc chi trả kinh phí hoạt động cho các chi hội ở cấp cơ sở; đề nghị xem xét phụ cấp cho y tế thôn bản của phường, thị trấn còn thấp cần điều chỉnh cho phù hợp với hiện nay...

Sau khi nghe các kiến nghị của cử tri, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc thẩm quyền mình phụ trách và Đại biểu HĐND tỉnh đã trả lời làm rõ các ý kiến, kiến nghị mà cử tri phản ánh. Còn những ý kiến không thuộc thẩm quyền Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp và kiến nghị lên HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới./. 

Thực hiện: Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập )