Tổng kết và hội thảo thăm quan mô hình kỹ thuật chăn nuôi gà an toàn sinh học tại Yên Lập
  • Cập nhật: 19/11/2019
  • Lượt xem: 5431 lượt xem

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang và Trung tâm khuyến nông tỉnh; Trạm khuyến nông huyện Yên Lập vừa phối hợp tổ chức hội nghi tổng kết và hội thảo thăm quan mô hình kỹ thuật chăn nuôi gà ri lai - An toàn sinh học.Mô hình được Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang, phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh Phú Thọ; Trạm khuyến nông huyện Yên Lập triển tại xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập với 10 hộ tham gia; định mức hỗ trợ 70% giá giống (4.000 con gà ri lai), thức ăn hỗn hợp, vắc xin và một phần thuốc thú y, thuốc sát trùng.  Kết quả cho thấy sau 3 tháng triển khai  đàn gà của các hộ đều khỏe mạnh, sinh trưởng và phát triển tốt,  tỷ lệ nuôi sống đạt 97%, ít xảy ra dịch bệnh, ước tính sau 4 tháng xuất chuồng đạt từ 2 đến 2,5 kg/con, thu nhập ước tính đạt gần 20 triệu đồng/hộ. Đây là giống gà có năng suất cao, chất lượng thịt  thơm, thích ứng tốt với điều kiện nuôi thả vườn ở nông hộ./. 

Thực hiện: Bích Thọ - Xuân Đôn( Đài TT Yên Lập)