Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Thọ tuyên truyền luật bầu cử tại xã Ngọc Đồng và thị trấn Yên Lập
  • Cập nhật: 20/04/2021
  • Lượt xem: 9223 lượt xem

Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Thọ phối hợp với phòng Tư pháp huyện Yên Lập tổ chức tuyên truyền luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Ngọc Đồng và thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập.


Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử tại thị trấn Yên Lập

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Thọ đã truyền đạt tới các thành viên tổ bầu cử của xã Ngọc Đồng và thị trấn Yên Lập một số quy định chung về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 như: Ý nghĩa của cuộc bầu cử, những nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, cách tính tuổi công dân để ghi tên vào danh sách cử tri, quyền bầu cử, quyền ứng cử, tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, ngày bầu cử được quy định như thế nào... Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quền địa phương; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và chính quyền địa phương...

Thông qua buổi tuyên truyền giúp cho các thành viên tổ bầu cử trên địa bàn xã Ngọc Đồng và thị trấn Yên Lập nắm bắt rõ những quy định về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai thực hiện các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, chọn ra các đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho ý trí và nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo ngày cử tri đi bầu cử  vào ngày 23/5 thực sự là ngày hội toàn dân.

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT yên Lập)