Tuyên truyền pháp luật tại xã Minh Hòa
  • Cập nhật: 22/06/2020
  • Lượt xem: 6589 lượt xem

UBND xã Minh Hòa vừa phối hợp với Phòng tư pháp huyện Yên Lập tổ chức hội nghị tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các hộ dân thuộc thôn, bản đặc biệt khó khăn năm 2020.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các hộ dân thôn Hồng Quang  xã Minh Hòa nghe phổ biến về luật đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đai; quy định về xử lý những hành vi vi phạm luật đất đai; luật thừa kế theo di trúc, thừa kế theo pháp luật; hướng dẫn các thủ tục để chuyển nhượng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Thông qua buổi tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giúp cho người dân đặc biệt là ngườ dân ở những thôn, bản đặc biệt khó khăn trình độ dân trí còn thấp như thôn Hồng Quang xã Minh Hòa nắm bắt và hiểu rõ hơn những quy định mới trong luật đất đai để áp dụng vào cuộc sống từ đó giảm bớt những tranh chấp đất đai ngay tại cơ sở./.

Thực hiện: Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập )