Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 3 (lần hai)
  • Cập nhật: 18/03/2021
  • Lượt xem: 8300 lượt xem

Vừa qua, UBND huyện tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 3 (lần hai). Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí ủy viên UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện. Đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Văn phòng HĐND&UBND huyện trình Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021 và Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động điều hành của UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; phương hướng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn cảnh Hôi nghị

Theo đó, công tác điều hành của UBND huyện giai đoạn 2016 – 2021 diễn ra trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,44%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,4%/năm. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cấp huyện, cấp xã được nâng lên; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết được cũng cố vững mạnh; cơ sở hạ tầng được đầu tư có hiệu quả; các ngành nghề kinh doanh, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững; công tác xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh được nhân dân đồng tình ủng hộ và đã đạt được những kết quả quan trọng, bộ mặt nông thôn được đổi mới, đời sống của nhân dân được nâng lên cả về vật chất và tinh thần.

Về Báo cáo dự thảo kết quả quý I, nhiệm vụ quý II năm 2021. Trong quý I năm 2021, tuy ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa - xã hội, lĩnh vực nội chính đều đạt và vuwotj so với kế hoạch, diện tích gieo cấy lúa đạt 105% so với kế hoạch; tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 1.200 lao động; công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai và thực hiện có hiệu quả; chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19;  lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, công tác an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện đúng quy định; quốc phòng an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp vào báo cáo về bố cục, số liệu của từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan chuyên môn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để bổ sung, chỉnh sửa các nội dung vào báo cáo; các đồng chí thành viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ban bầu cử làm tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; làm tốt công tác tuyên truyền tới nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc bầu cử; tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; các cơ quan chuyên môn rà soát cơ sở vật chất phục vụ cho việc bầu cử đảm bảo thuận lợi nhất; tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến giải quyết công việc, hạn chế đơn thư khiếu nại của người dân.

Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)