Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 4.
  • Cập nhật: 06/04/2023
  • Lượt xem: 744 lượt xem

Ngày 5/4, UBND huyện Yên Lập tổ chức hội nghị họp phiên thường kỳ tháng 4. Đồng chí Hà Việt Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe các phòng chuyên môn báo cáo sơ kết thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy: Nghị quyết số 42 ngày 12/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV về phát triển kinh tế đồi rừng, trọng tâm là cây gỗ lớn, cây dược liệu và cây ăn quả giai đoạn 2021 – 2025;  Nghị quyết số 43 về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 44 về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 – 2025;  Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 96 của BTV Huyện ủy về giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 -2025.

Sau khi nghe các báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội trường đồng chí đồng chí Hà Việt Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận  hội nghị yêu cầu các phòng ban liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị hoàn chỉnh các báo cáo; đồng thời xác định xây dựng được các mô hình phát triển kinh tế đồi rừng, trong đó tập trung cây gỗ lớn, cây dược liệu và cây ăn quả phải đảm bảo trở thành hàng hóa có tính bền vững; huy động nguồn lực để cải tạo nâng chợ nông thôn trên địa bàn huyện và các công trình phúc lợi khác; cần nâng cao chất lượng giáo dục của đội ngũ giáo viên, kịp thời khuyến khích, động viên đội ngũ giáo viên có thành tích cao trong giảng dạy, tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các nhà trường đảm bảo điều kiện dạy và học trong giai đoạn hiện nay./.

Bích Thọ - Xuân Đôn (Trung tâm VH,TT,DL và TT Yên Lập)