Về tuyên truyền cho người dân và cộng đồng hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách và hiêu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  • Cập nhật: 31/03/2020
  • Lượt xem: 2105 lượt xem

Ngày 30/3/2020 Sở Y tế tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 595/SYT-NVY&QLHN Về tuyên truyền cho người dân và cộng đồng hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách và hiêu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19