Về việc chủ động ngăn ngừa Covid-19 xâm nhập vào địa bàn huyện
  • Cập nhật: 10/03/2020
  • Lượt xem: 1728 lượt xem

Ngày 09/3/2020 UBND huyện ban hành Văn bản số 273/UBND-YT về việc chủ động ngăn ngừa Covid-19 xâm nhập vào địa bàn huyện