Về việc chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID - 19
  • Cập nhật: 27/07/2020
  • Lượt xem: 11191 lượt xem

Ngày 27/7/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Văn bản số 978/UBND-YT về việc chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID - 19