Về việc hướng dẫn sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet Việt Nam
  • Cập nhật: 11/06/2021
  • Lượt xem: 10881 lượt xem

Ngày 08/6/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 426/STTTT-BCVT về việc tuyên truyền thúc đẩy sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet Việt Nam

Theo đó, Cục Viễn thông và Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông đã khai trương ứng dụng i-Speed trên thiết bị di động để đo lường chất lượng trải nghiệm thực tế dịch vụ Internet của người dùng; i-Speed là ứng dụng thuần Việt, dành cho người sử dụng Internet Việt Nam, có thể đo kiểm, chấm điểm chất lượng dịch vụ Internet thông qua trải nghiệm thực tế tại các địa bàn trên cả nước. Ứng dụng i-Speed hiện đang được cung cấp miễn phí trên hai nền tảng kho ứng dụng App Store (điện thoại dùng IOS) và CH Play/Play Store (điện thoại dùng Android) với tên gọi là “i-Speed by VNNIC”. Kết quả đo kiểm trên địa bàn tỉnh hàng tháng sẽ được công bố trên website https://speedtest.vn hoặc https://i-speed.vn cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng để người sử dụng Internet tham khảo, lựa chọn dịch vụ phù hợp.

 

Ban biên tập