Về việc khẩn chương rà soát các chuyến bay có người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 theo thông báo của Bộ Y tế
  • Cập nhật: 19/03/2020
  • Lượt xem: 2508 lượt xem

Ngày 18/3/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Văn bản số 340/UBND-YT về việc khẩn chương rà soát các chuyến bay có người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 theo thông báo của Bộ Y tế