Về việc quyết liệt phòng chống, dập bệnh dịch tả lợn Châu Phi
  • Cập nhật: 05/06/2019
  • Lượt xem: 22748 lượt xem

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Văn bản số 627/UBND-NN&PTNT ngày 03/6/2019 về việc quyết liệt phòng chống, dập bệnh dịch tả lợn Châu Phi