Xã Minh Hòa tích cực trong công tác chuẩn bị bầu cử
  • Cập nhật: 14/04/2021
  • Lượt xem: 5288 lượt xem

Cùng với các địa phương khác trong huyện, xã Minh Hòa đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, xã Minh Hòa đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử, đồng thời thành lập các tổ phụ trách bầu cử. Ban hành Nghị quyết ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND xã được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Tính đến thời điểm hiện tại xã đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 2 với 42 đại biều ứng cử HĐND xã và dự kiến từ nay đến ngày 19/4 sẽ triển khai Hội nghị hiệp thương lần 3 để lập sách danh sách đại biểu chính thức ứng cử HĐND xã; toàn xã có 7 đơn vị bầu cử và đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã với 2.845 cử tri.


Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, từ đó nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử; cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhất là những nội dung về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Với sự chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở xã Minh Hòa  sẽ được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.   

Thực hiện: Phan Thị Đào (Công chức VH-XH)