Yên Lập: Công bố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra
  • Cập nhật: 05/04/2023
  • Lượt xem: 744 lượt xem

Ngày 4/4, Huyện ủy Yên Lập tổ chức hội nghị Công bố quyết định, Kế hoạch thành lập Đoàn kiểm tra kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ sở và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý.

Dự và chủ trì hội nghị, có đồng chí Hà Việt Hùng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Lương - UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo Đảng ủy các chi đảng bộ cơ sở.


Đồng chí Hà Việt Hùng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đã thông qua kế hoạch, quyết định kiểm tra việc thực hiện kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ sở và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý.

Theo đó, sẽ thành lập 03 Đoàn kiểm tra, thời gian từ ngày 12/4/2023 với mục đích đánh giá những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy cơ sở trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện các mục tiêu cơ bản của NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, kiểm tra trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy; Quá trình kiểm tra đảm bảo nghiêm túc đúng qui trình.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tham gia đóng góp ý kiển về một số nội dung như: Cần thông báo lịch kiểm tra thống nhất lịch làm việc tránh chồng chéo; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong đoàn;

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hà Việt Hùng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu liên quan theo hướng dẫn của Đoàn kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ huyện. Trong đó cần tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đề ra các chủ trương, biện pháp tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu đơn vị đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Hồng Vân (Trung tâm VH,TT,DL&TT huyện Yên Lập)