Yên Lập: 100% các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
  • Cập nhật: 12/06/2020
  • Lượt xem: 4259 lượt xem

Đến hết ngày 10/6 đã có 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Yên Lập tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong tổng số 37 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, có 17 đảng bộ xã, thị trấn, 20 chi, đảng bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ xã Hưng Long để tổ chức đại hội điểm.

Qua đánh giá, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện. Báo cáo chính trị đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; hầu hết các chi, đảng bộ đều xác định được khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025.


Toàn cảnh đại hội Đảng bộ cơ quan khối Đảng đoàn thể huyện Yên Lập

Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình; 100% Đại hội các chi, đảng bộ đã bầu đủ số lượng ủy viên BCH, BTVcác chức danh chủ chốt như: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội tại các chi, đảng bộ cơ sở diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng. Công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội được thực hiện  đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tạo không khi thi đua sôi nổi, sự đồng thuận thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội cấp cơ sở trên địa bàn huyện.

Đây là tiền đề quan trọng để huyện Yên Lập tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hồng Vân – Xuân Đôn( Đài TT Yên Lập)