Yên Lập chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
  • Cập nhật: 09/03/2023
  • Lượt xem: 849 lượt xem

Yên Lập có diện tích rừng và đất lâm nghiệp khá lớn với trên 30 nghìn ha, trong đó có trên 7 nghìn ha đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn, còn lại là đất rừng sản xuất, vì vậy công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) luôn được huyện đặc biệt quan tâm chú trọng.

 

Cán bộ Hạt Kiểm lâm kiểm huyện tra đường băng cản lửa, công trình  PCCCR tại xã Xuân Thủy.

Xác định để làm tốt công tác bảo vệ, PCCCR cần phải có sự vào cuộc của người dân ở khu vực gần rừng, vì vậy Hạt Kiểm lâm huyện luôn phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về rừng cho các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức… Chỉ tính riêng năm 2022, Hạt Kiểm lâm huyện đã tổ chức tuyên tuyền 13  buổi tại các xã có rừng với trên 650  lượt người tham gia; cấp phát trên 500 tờ rơi tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR; kẻ vẽ, panô, áp phích, các khẩu hiệu tuyên truyền về PCCCR; tu sửa trên 8,0 km đường băng cản lửa trên địa bàn các xã Hưng Long, Xuân Viên, Xuân Thủy, phối hợp với Đài truyền thanh huyện và Đài truyên thanh cơ sở xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng; thông báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng được chú trọng qua đó góp phần nâng cao nhận thức và nghiệp vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR cho các tầng lớp nhân dân. Đồng thời chỉ đạo cán bộ kiểm lâm cùng với chính quyền các xã, thị trấn, các tổ bảo vệ rừng tăng cường tuần tra bảo vệ rừng trong những ngày hanh khô, kéo dài.

 

Hạt Kiểm lâm huyện cũng đã chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra xử lý đối với chủ rừng phát rừng trái phép làm nương rẫy, nhắc nhở mọi người chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về PCCCR. Trong những ngày hanh khô kéo dài, lực lượng kiểm lâm phải duy trì trực, gác 24/24 giờ.  Đồng chí Nguyễn Hải Âu, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Yên Lập cho biết:  “Chúng tôi đã tham mưu cho UBND huyện ra công văn chỉ đạo công tác PCCCR trong mùa hanh khô, kiện toàn các tổ, đội PCCCR, kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cấp xã để  thực hiện chỉ đạo; đối với những khu vực dễ xảy ra cháy rừng thì chúng tôi cùng tổ, đội PCCCR cơ sở tuần tra, kiểm soát liên tục về mùa khô, đồng thời phối hợp với nhân dân địa phương làm đường băng cản lửa”.

Với phương châm “Phòng là chính, phát hiện lửa từ sớm và tổ chức ứng cứu kịp thời, triệt để”; kết hợp phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ,  phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ; 4 sẵn sàng là: Chỉ huy sẵn sàng, lực lượng sẵn sàng, phư­ơng tiện hậu cần sẵn sàng, thông tin liên lạc sẵn sàng.  Mục tiêu quản lý, bảo vệ bằng được diện tích rừng hiện có, không để xảy ra cháy rừng, nếu để xảy ra cháy rừng phải huy động lực lượng chữa cháy kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, góp phần phát triển kinh tế Lâm nghiệp bền vững và hiệu quả, phấn đấu rừng Yên Lập đạt độ che phủ trên 61% trong những năm tiếp theo./.

 

Bích Thọ (Trung tâm VH - TT - DL và TT Yên Lập)