Yên Lập: Đoàn kiểm tra, giám sát số 3 của Ủy ban bầu cử huyện kiểm tra công tác bầu cử tại xã Hưng Long
  • Cập nhật: 07/05/2021
  • Lượt xem: 3608 lượt xem

Ngày 4/5, Đoàn giám sát của huyện Yên Lập do đồng chí Hà Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hưng Long. Cùng đi có các đồng chí Thành viên Ủy ban bầu cử huyện.


Tại buổi làm việc, Đoàn được nghe Ủy ban bầu cử xã Hưng Long báo cáo tiến độ thực hiện triển khai công tác bầu cử trên địa bàn xã. Theo đó, việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã được triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật.  Theo báo cáo, xã Hưng Long có 3.891 cử tri được chia thành 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND xã được bầu là 22 đại biểu với 44 người được giới thiệu ứng cử; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu được quan tâm chỉ đạo; lập và niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ đảm bảo cho các đơn vị bầu cử.Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao công tác triển khai cuộc bầu cử của xã Hưng Long trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Ủy ban bầu cử xã  tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Rà soát kỹ lưỡng danh sách cử tri đảm bảo đủ về số lượng, tránh bỏ sót cử tri;  chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là tại các điểm, khu vực bỏ phiếu; bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử cũng như chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid -19...

Thực hiện: Hồng Vân- Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)