Yên Lập: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân
  • Cập nhật: 27/02/2023
  • Lượt xem: 1621 lượt xem

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân huyện vừa tổ chức hội nghị trực tuyến giao chỉ tiêu bao phủ BHYT, hội nghị khách hàng, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện tại điểm cầu cấp huyện tới điểm cầu 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo số liệu, đến hết năm 2022  huyện Yên Lập có trên 2.150 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 70,71% kế hoạch; 6.598 người tham gia BHYT hộ gia đình, đạt tỷ lệ 60,77% kế hoạch, số người có thẻ BHYT 90.481 người đạt tỷ lệ bao phủ trên 95% dân số, tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHXH chiếm 14,2%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị: Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN. Các hình thức tuyên truyền cần đổi mới, đa dạng hoá. Tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể; đưa các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của các xã, thị trấn; nắm bắt dư luận xã hội về chính sách BHXH, BHYT, BHTN để kịp thời tuyên truyền, giải đáp, kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Quan tâm chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền về các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện, giúp cho người dân hiểu rõ về quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN./.

Bích Thọ - Xuân Đôn (Trung tâm VH – TT – DL và TT Yên Lập)