Yên Lập khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020
  • Cập nhật: 02/12/2019
  • Lượt xem: 25714 lượt xem

Vừa qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Lập tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 cho trên 730 thanh niên của 17 xã, thị trấn.

Năm 2020, huyện Yên Lập được tỉnh giao tuyển chọn gọi 218 chỉ tiêu công dân nhập ngũ, trong đó có 200 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 18 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Để thực hiện tốt các bước trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo đúng hướng dẫn, Ban QHQS huyện đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ từ khâu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị và thực hiện các bước sơ, khám tuyển, lập hồ sơ, xét duyệt hồ sơ cho đến thâm nhập, xác minh lý lịch công dân, quản lý công dân chuẩn bị nhập ngũ.
Thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự lần này chia làm 3 đợt tại 3 khu vực trên địa bàn huyện bắt đầu từ ngày 20/11 đến hết ngày 29/11.Việc khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ, chất lượng để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”./.

Thực hiện: Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập).