Yên Lập: Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội năm 2021
  • Cập nhật: 27/04/2021
  • Lượt xem: 4237 lượt xem

Trong 2 ngày 22, 23/4 /2021, tại Trung tâm Chính trị huyện, Ban Chấp hành Huyện Đoàn Yên Lập phối hợp với Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Đội năm 2021.


Tham gia lớp tập huấn ,có hơn 100 học viên là Bí thư, Phó bí thư các cở sở đoàn; Bí thư các chi Đoàn trên địa bàn huyện. Trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội năm 2021, các học viên sẻ được tập huấn, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ về một số nội dung trọng tâm trong phong trào thanh thiếu nhi như: Công tác Đoàn viên, sinh hoạt Chi đoàn; công tác Đội trên địa bàn dân cư, múa hát tập thể; nghi thức và hướng dẫn thực hành nghi thức Đội; kỹ năng tổ chức hoạt động của thanh niên. Tại đây Cơ sở điều trị nghiện ma túy Phú Thọ sẽ tuyên truyền về phòng chống tác hại của ma túy; trao đổi một số kinh nghiệm vè phòng, chống tái nghiện và chăm sóc người nghiện ma túy...

Đây là nội dung hết sức quan trọng nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Đội huyện nhà. Thông qua lớp tập huấn giúp cho các học viên có cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, từng bước đưa phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ đó, thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia các phòng trào đoàn, đội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương trong giai đoạn hiện nay./.

Thực hiện: Hồng Vân ( Đài TT Yên Lập)