Yên Lập tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư
  • Cập nhật: 18/03/2021
  • Lượt xem: 6730 lượt xem

Trong 2 ngày 16 và 17/3, Trung tâm Chính trị huyện Yên Lập tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư. Đây là lớp đầu tiên huyện tổ chức cho các đồng chí là Trưởng khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Lập

Trong 2 ngày, 186 đồng chí là Trưởng khu của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được tiếp thu những kiến thức cơ bản về: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của trưởng khu; Kỹ năng tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; khái quát những nội dung chủ yếu của Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường, kỹ năng giải quyết các vụ việc tranh chấp đất đai và một số các kỹ năng xử lý tình huống thường gặp của trưởng khu dân cư, kỹ năng hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, các học viên còn được thông qua các Quyết định ban hành Quy định về chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách, mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ở khu dân cư….

Toàn cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ khu; trang bị thêm các kỹ năng, nghiệp vụ công tác nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trưởng khu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại khu dân cư; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

Hồng Vân - Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)