Yên Lập tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
  • Cập nhật: 19/11/2020
  • Lượt xem: 4495 lượt xem

Chiều 17/11/2020, UBND huyện Yên Lập đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 cho cán bộ, lãnh đạo 17 xã, thị trấn và lãnh đạo các phòng ban liên quan của huyện.

 

  

Đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện tới dự và phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt các chuyên đề về các bước tiến hành thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, phạm vi, đối tượng rà soát, phương pháp rà soát thông qua đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin, điều kiện sống của hộ gia đình, xác định thu nhập, mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định bình xét.

Thông qua Hội nghị tập huấn, giúp cán bộ, lãnh đạo 17 xã thị trấn, lãnh đạo các phòng, ban liên quan của huyện đánh giá, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo từ khu dân cư, từng hộ gia đình đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, đúng quy trình, đúng đối tượng, tạo sự đồng thuận của nhân dân; xác định số lượng, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên  địa bàn huyện theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, qua đó đánh giá đúng thực tế kết quả mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện, làm căn cứ thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội.

Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)