Yên Lập: Thu ngân sách quý I đạt trên 22 tỷ đồng
  • Cập nhật: 12/04/2021
  • Lượt xem: 5859 lượt xem

Những tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động từ dịch bệnh Covid-19 nhưng huyện Yên Lập đã tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn.

Theo thống kê hết quý I năm 2021, huyện Yên Lập thu ngân sách đạt trên 22 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch quý, đạt 20% kế hoạch pháp lệnh, bằng 75% so với cùng kỳ năm 2020. Các khoản thu nội địa không kể tiền sử dụng đất thu được: 21.373 triệu đồng, đạt 114% kế hoạch, đạt 95% so với cùng kỳ.


Thu thuế tại các cửa hàng kinh doanh

 Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch covid 19, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Lập đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục duy trì sản xuất  kinh doanh, góp phần giúp địa phương thu ngân sách trên địa bàn. Về kết quả chi ngân sách cũng đạt so với dự toán và cơ bản đáp ứng đủ và kịp thời kinh phí cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị ...


Thu thuế tại Chi cục thuế khu vực Yên Lập

Thời gian tới, huyện Yên Lập sẽ tập trung rà soát đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất để chủ động các biện pháp điều hành nguồn thu phù hợp.  Quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh, huy động kịp thời nộp ngân sách nhà nước đảm bảo kế hoạch giao./.

Tin, ảnh: Hồng Vân - Xuân Đôn (Đài TT-TT Yên Lập)