Yên Lập thực hiện khâu đột phá đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt
  • Cập nhật: 20/07/2020
  • Lượt xem: 23437 lượt xem

Yên Lập thực hiện khâu đột phá đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt

Phóng sự: Tại đây

Ban Biên tập (nguồn Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh)