Yên Lập tổng kết 10 thực hiện kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương
  • Cập nhật: 24/03/2020
  • Lượt xem: 5445 lượt xem

Chiều 13/03, Ban chỉ đạo thực hiện kết luận 61 và quyết định 673 huyện Yên Lập tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án " Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển, nông nghiệp, nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt nam giai đoạn 2010 - 2020". Đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy,Trưởng Ban chỉ đạo huyện Yên Lập chủ trì hội nghị.


Qua 10 năm triển khai thực hiện kết luận 61 và Quyết định 673, Ban chỉ đạo kết cấp hyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Trong 10 năm, quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện đạt 1.275 triệu đồng, đến nay, dư nợ từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp là 3.565 triệu đồng  với tổng số gần 800 lượt hộ vay, từ nguồn vốn đó các hộ đã  sử dựng đúng mục đích có hiểu quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao điển hình như mô hình  mô hình nuôi trâu sinh sản xã Mỹ Lung; mô hình nuôi trồng thủy sản xã xã Xuân Viên;  mô hình trồng bưởi diễn, bưởi da xanh xã Xuân Thủy, Đồng Thịnh, Phúc Khánh. Từ đó, số hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi tăng, thu nhập cao, bình quân từ 180 đến trên 500 triệu đồng/ năm, góp  phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thực hiện giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.Nhân dịp này 04 tập thể và 05 cá nhân  được Ban chỉ đạo kết luận 61 và Quyết Định 673 huyện tặng giấy khen. 

T/h: Bích Thọ - Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập)