Yên Lập tổng kết Cụm Đoàn kết quân dân huyện Yên Lập - Lữ đoàn 72 giai đoạn 2015 - 2020.
  • Cập nhật: 13/11/2020
  • Lượt xem: 7228 lượt xem

Chiều 11/11/2020, huyện Yên Lập phối hợp với Lữ đoàn 72 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào đoàn kết quân dân xây dựng đơn vị, địa phương an toàn, vững mạnh giai đoạn 2015 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị

Tới dự có Đại tá Nguyễn Trung Thụ, Phó Chủ nhiệm chính trị, Binh chủng Công binh; lãnh đạo lữ đoàn 72; đồng chí Trần Việt Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng trí Ủy viên BTV Huyện ủy.

Thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 03/6/2013 hội nghị Trung ương 7 khóa XI về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác vận động quần chúng, tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới. Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong Cụm Đoàn kết quân dân huyện Yên Lập - Lữ đoàn 72 luôn nhận thức sâu sắc công tác vận động quần chúng nhân dân là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, thường xuyên và lâu dài. Hoạt động của Cụm Đoàn kết quân dân huyện Yên Lập - Lữ đoàn 72 trong những năm qua cơ bản ổn định. Ban chỉ đạo Cụm đã kịp thời đề xuất những chủ trương, biện pháp cho cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, địa phương và đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định trong bảo vệ công trình quốc phòng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự như: Cờ bạc, ma tuý, mại dâm và hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là không có vi phạm trong quan hệ đoàn kết quân dân. Đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường văn hoá mới, làm tốt công tác chính sách xã hội, phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí đã góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng đơn vị, địa phương an toàn, vững mạnh.

 

 

Nhân dịp này UBND huyện Yên Lập, Lữ đoàn 72 tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Quân dân đoàn kết  xây dựng đơn vị địa phương, an toàn vững mạnh”./.

 

Bích Thọ - Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)