Yên Lập triển khai Nghị định số 122 về xét tặng các danh hiệu văn hóa
  • Cập nhật: 17/10/2019
  • Lượt xem: 16440 lượt xem

Sáng ngày 17/10, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Yên Lập tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 122/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” cho trên 70 đại biểu, là thành viên BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện; Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH và cán bộ phụ trách công tác văn hóa của 17 xã, thị trấntrên địa bàn huyện.


Toàn cảnh hội nghị

 Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. 

 Theo đó Nghị định gồm 4 chương 21 điều, trong đó quy định cụ thể về các đối tượng, tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình, hồ sơ xét tặng các danh hiệu văn hóa cho gia đình và đơn vị hành chính. Các đại biểu còn được hướng dẫn các mẫu văn bản đăng ký đánh giá, xét tặng các danh hiệu này. Nghị định 122 được thực hiện trên cơ sở tự nguyện khi các hộ gia đình, khu dân cư đăng ký tham gia thi đua hàng năm.

 Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa nắm được những kiến thức, kỹ năng cần thiết đảm bảo cho việc chỉ đạo cũng như triển khai các nội dung của Nghị định 122 để thực hiện công tác bình xét, chấm điểm các danh hiệu văn hóa năm 2019 đạt hiệu quả cao./.

Tin, ảnh: Bích Thọ - Vũ Trịnh( Đài TT Yên Lập)