Yên Lập: Triển lãm Tranh cổ động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  • Cập nhật: 27/04/2021
  • Lượt xem: 3644 lượt xem

Ngày 26/4, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Yên Lập phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim tỉnh Phú Thọ tổ chức Triển lãm Tranh cổ động, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Yên Lập.


Tại tuyến đường trung tâm huyện Yên Lập, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Yên Lập phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim tỉnh Phú Thọ lắp đặt gần 40 pa nô ảnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua việc Triển lãm ảnh nhằm tạo không khí sôi nổi, cổ động, tuyên truyền tới nhân dân các dân tộc trong huyện và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021; đồng thời lựa chọn ra các ứng cử viên đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý trí và nguyện vọng của nhân vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đóng góp trí tuệ xây dựng đất nước hùng mạnh, giúp cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc./.

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)