Yên Lập tuyên truyền chính sách pháp luật cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020.
  • Cập nhật: 16/09/2020
  • Lượt xem: 4675 lượt xem

Để cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và năng lực của người uy tín; tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện. Trong 02 ngày 15 và 16 tháng 9, UBND huyên Yên Lập tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật cho người uy tín trong đồng bào DTTS năm 2020 cho 150 đồng chí là người uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện. Tới dự có đồng chí Hà Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đinh Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được triển khai một số điểm mới tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS. Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 9/01/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về việc cấp một số ấn phẩm tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2019-2021 và một số thông tin về một số chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách người có uy tín, chính sách dân tộc và kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS trong nước và địa bàn tỉnh được các báo cáo viên của Học viện dân tộc và Ban dân tộc tỉnh triển khai. Các thông tin về kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện 09 tháng và triển khia một số chính sách dân tộc trên địa bàn huyện trong thời gian tới

Qua hội nghị là dịp để các đại biểu gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời có ý kiến phản ánh về những tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trên địa bàn, từ đó kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước được hoàn thiện và đạt kết quả cao hơn.

 

Tin, ảnh: Bích Thọ( Đài TT Yên Lập)