Yên Lập với công tác Hội và phong trào nông dân
  • Cập nhật: 13/03/2023
  • Lượt xem: 1431 lượt xem

Trong những năm qua, công tác xây dựng, củng cố, đào tạo nâng cao chất lượng tổ chức Hội và phong trào nông dân luôn được Hội Nông dân huyện Yên Lập xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đi vào chiều sâu có hiệu quả, tạo niềm tin cho hội viên xây dựng Hội Nông dân cơ sở ngày càng vững mạnh.

Mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của chi Hội Nông dân nghề nghiệp An Tâm, xã Lương Sơn.

Hội Nông dân huyện Yên Lập hiện có trên 15 nghìn hội viên, sinh hoạt ở 186 Chi hội khu dân cư  và 4 Chi hội nghề nghiệp. Hàng năm, cơ sở Hội duy trì nề nếp hoạt động theo đúng quy định Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Nội dung, phương thức hoạt động luôn đổi mới, đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu của hội viên. Để thu hút nhiều hội viên nông dân tham gia sinh hoạt, ngoài việc tuyên truyền Điều lệ Hội, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Hội Nông dân  huyện chỉ đạo các Chi hội cơ sở chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thường xuyên tiếp xúc và gần gũi với hội viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từng hội viên; chú trọng lồng ghép, thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vay vốn sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, từ đó người nông dân thấy được tổ chức Hội thật sự là chỗ dựa tin cậy, đại diện cho quyền lợi của giai cấp nông dân nên được đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội được chú trọng. Hằng năm, Hội Nông dân huyện rà soát, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho cán bộ Hội tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Kết quả năm 2022, Hội Nông dân  huyện, phối hợp mở 2 lớp dạy nghề May công nghiệp, 04 lớp nghề Sửa chữa máy nông nghiệp, nuôi và phòng trừ  bệnh cho gia súc, gia cầm với hơn 200 học viên và mở 16 lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón NPK khép kín cho gần 1000 hội viên tham dự, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp nông dân chủ động phòng trừ sâu bệnh, nâng cao kiến thức tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo ra năng suất cao, từ phong trào này đã xuất hiện nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi tăng thu nhập hàng năm lên hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Qua tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2022 có trên 5.600 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp và đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, có nhiều mô hình phát triển kinh tế mới mở ra. Hội Nông dân huyện còn phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác qua tổ chức Hội với 154,948 tỷ đồng, thông qua 90 tổ tiết kiệm,   qua 13 chương trình vốn vay đã giúp hàng ngàn lượt hộ nông dân được vay vốn phát triển sản xuất, đa số hội viên nông dân sử dụng vốn đúng mục đích.

Nhiều hội viên đã tích cực hưởng ứng tham gia vào các phong trào như: phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, qua đó, có nhiều hội viên nông dân hiến đất, ủng hộ đóng góp tiền, ngày công lao động làm đường giao thông, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn ngày thêm khởi sắc”, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Từ những kết quả trên đã tạo được niềm tin tưởng đối với tổ chức Hội của người nông dân trong huyện ./.


Bích Thọ (Trung tâm VH - TT - DL và TT Yên Lập)