Báo cáo nhanh kết quả kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Canh Tý năm 2020
  • Cập nhật: 15/01/2020
  • Lượt xem: 13839 lượt xem

Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thực hiện tổng hợp, báo cáo nhanh kết quả kiểm tra tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện trong dịp Tết Canh Tý năm 2020

Chi tiết trong file đính kèm./.

Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm