Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lập diệt chuột tập trung vụ xuân năm 2021
  • Cập nhật: 18/03/2021
  • Lượt xem: 6285 lượt xem

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Yên Lập vừa phối hợp với Ban chỉ đạo sản xuất xã Xuân Viên hướng dẫn bà con nông dân ra quân diệt chuột tập trung vụ xuân năm 2021.

Cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật của huyện hướng dẫn bà con nông dân chộn bả diệt chuột sinh học với mồi bằng thóc luộc

Vụ chiêm xuân năm 2021, xã Xuân Viên gieo cấy hơn 190ha lúa, trong đó diện tích lúa lai chiếm hơn 90% (TH6-6, J02). Hiện nay, diện tích lúa xuân trên địa bàn xã đang sinh trưởng và phát triển tốt, tuy nhiên trên một số chân ruộng đã xuất hiện chuột gây hại. Để giảm thiểu thiệt hại do chuột gây ra, bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2021, Ban chỉ đạo sản xuất xã đã phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật của huyện lựa chọn bả diệt chuột sinh học, thuốc diệt chuột hóa học có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; đồng thời chỉ đạo các khu dân cư đồng loạt ra quân diệt chuột tập trung. Hướng dẫn nhân dân phối chộn với mồi bằng thóc luộc, đặt ở những nơi chuột hay đi qua, phá hoại diện tích lúa, nhằm diệt chuột hiệu quả trên diện rộng, qua đó đảm bảo cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng xuất, sản lượng lúa vụ xuân năm 2021.

Bà con nông dân xã Xuân Viên tham gia đặt mồi diệt chuột

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo sản xuất huyện Yên Lập, 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ đồng loạt thực hiện diệt chuột tập trung đến hết ngày 20 tháng 03 năm 2021.

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)