Chương trình phát thanh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến
  • Cập nhật: 03/09/2020
  • Lượt xem: 23336 lượt xem

09 chương trình phát thanh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến do Cục Thông tin cơ sở sản xuất

Thực hiện văn bản số: 561/STTTT-TTBCXB ngày 31/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phát sóng chương trình phát thanh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến do Cục Thông tin cơ sở sản xuất: 09 chương trình phát thanh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, 
đường link https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/144090/09-chuong-trinh-phat-thanh-ve-Dich-vu-cong-truc-tuyen.html  hoặc https://mic.gov.vn => mục Số liệu -Báo cáo => Thông tin cơ sở=>09 chương trình phát thanh về Dịch vụ công trực tuyến)