Chương trình tình nguyện tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh căn cứ Tôn Sơn - Mộ Xuân xã Xuân An
  • Cập nhật: 13/07/2021
  • Lượt xem: 9100 lượt xem

Ngày 10/7, đoàn thanh niên Khối Cơ quan chính quyền (CQCQ) huyện phối hợp với Đoàn xã Xuân An tổ chức chương trình tình nguyện tại Khu di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh Căn cứ Tôn Sơn - Mộ Xuân.

Căn cứ Tôn Sơn Mộ Xuân thuộc xã Xuân An là nơi lập đền thờ Tướng công Ngư Phong Ngô Quang Bích người có công lớn trong phong trào Cần Vương chống Pháp ở cuối thế kỷ 19, với những giá trị và ý nghĩa lịch sử văn hóa to lớn, năm 2012 UBND tỉnh quyết định xếp hạng Căn cứ Tôn Sơn - Mộ Xuân xã Xuân An là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Tại đây đoàn viên, thanh niên CQCQ huyện cùng đoàn viên xã Xuân An tổ chức vệ sinh, dọn dẹp nơi thờ tự, nhổ cỏ phát cây bụi dọc tuyến đường vào khu di tích. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ các đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia lao động với tình thần trách nhiệm cao vừa đảm bảo cảnh quan vừa đảm bảo tính tôn nghiêm nơi thờ tự.

 

  

Đoàn viên, thanh niên tham gia phát cỏ, quét dọn dọc tuyến đường vào Khu di tích

Cũng trong chương trình tình nguyện Đoàn thanh niên khối CQCQ huyện đã trao tặng cho Ban quản lý khu di tích 1 máy nước nóng, lạnh cung cấp nước uống, cùng dung dịch sát khuẩn và khẩu trang để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 khi du khách lên thăm, viếng đền thờ Tướng công Ngô Quang Bích.

 

Đoàn thanh niên khối CQCQ huyện đã trao tặng cho Ban quản lý khu di tích 1 máy nước nóng, lạnh cùng dung dịch sát khuẩn và khẩu trang.

Đây là hoạt động tình nguyện  hết sức ý nghĩa mang giá trị giáo dục tryền thống cho thế hệ trẻ về lịch sử đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam, từ đó giúp cho thế hệ trẻ tích cực hăng say học tập, lao động, sản xuất cng hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc./.

Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập )