Đại hội Chi bộ Tân An 2, Thị trấn Yên Lập nhiệm kỳ 2022- 2025
  • Cập nhật: 27/05/2022
  • Lượt xem: 1895 lượt xem

Sáng 26/5, chi bộ Khu Tân An 2, Thị trấn Yên Lập tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là chi bộ được Đảng ủy Thị trấn Yên Lập chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm và triển khai tới các chi bộ trong Đảng bộ. Tới dự có các Đ/c Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND,UBND Thị trấn Yên Lập; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thị trấn Yên Lập.


Toàn cảnh đại hội


Lãnh đạo Đảng ủy Thị trấn chúc tặng hoa chúc mừng Đại hội

Chi bộ Tân An2, Thị trấn Yên Lập hiện có 64 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân khu dân cư thực hiện tốt chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của Đảng bộ cấp trên và Nghị quyết của Chi bộ. Theo đó, về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội: sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Thương mại  dịch vụ tiểu thủ công nghiệp được phát triển đa dạng vả phong phú. Hiện nay trên địa bàn khu dân cư có gần 100 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ đa nghành nghề. Chú trọng phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong khu còn 3,6%; trên 98% số hộ trong khu đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt trên 90%. Công tác văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh được quan tâm; Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng; Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Chi bộ theo đúng Điều lệ của Đảng với số lượng đảng viên tham gia đầy đủ, nội dung sinh hoạt sát với thực tế. Qua đánh giá, xếp loại hàng năm 96 % đảng viên trong Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chi bộ được Đảng bộ Thị trấn đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp các ý kiến vào báo cáo chính trị của Chi bộ, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; phấn đấu kết nạp 1-2 đảng viên mới; Chi bộ, khu dân cư hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


                                             Bỏ phiếu bầu ban chi ủy

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban chi ủy Chi bộ khóa mới và bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025./. 

Hồng Vân- Xuân Đôn ( Trung tâm VH,TT,DL & Truyền thông)