Đảng bộ Thị trấn Yên Lập sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
  • Cập nhật: 19/07/2022
  • Lượt xem: 2238 lượt xem

Vừa qua, Đảng bộ thị trấn Yên Lập tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.


Toàn cảnh hội nghị

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ  thị trấn Yên Lập đã tập trung lãnh đạo chính quyền, các ngành, đoàn thể, các chi bộ trực thuộc và nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trên các mặt hoạt động. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh, chỉ đạo tổ chức, quán triệt triển khai trong toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong lĩnh vực sản xuất Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản, tổng diện tích gieo trồng vụ  xuân ước đạt trên 144,6 ha, đạt 100,4 % kế hoạch năng suất ước đạt 62,3 tạ/ha. Cung ứng kịp thời đầy đủ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật các loại cho sản xuất. Chăn nuôi tiếp tục được duy trì và phát triển Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện đến ngày 30/6/2022: trên 5,9 tỷ đồng, đạt trên 39,7%. Văn hóa xã hội được duy trì, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự tham gia thảo luận một số vấn đề tập trung vào các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2022.

Đối với 6 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đảng bộ Thị trấn Yên Lập tiếp tục tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 được Ban Thường vụ Huyện ủy giao đối với lĩnh vực xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên giáo, công tác kiểm tra - giám sát, công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường các hoạt động xây dựng tổ chức vững mạnh. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển KTXH trong năm 2022./.

Hồng Vân ( Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện)