Đảng bộ thị trấn Yên Lập trao huy hiệu Đảng và tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.
  • Cập nhật: 13/11/2020
  • Lượt xem: 4576 lượt xem

Chiều 5/11/2020 , Đảng bộ thị trấn Yên Lập tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên thuộc Đảng bộ thị trấn Yên Lập và tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lập lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự có đồng chí Trần Việt Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo thị trấn Yên Lập và cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thị trấn.

 

Toàn cảnh buổi lễ

Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Việt Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy đã trao huy hiệu đảng cho 18 đồng chí. Trong đó, có 03 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 01 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 01 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 01 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 tuổi Đảng; 02 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 04 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 06 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

 

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo nhanh kết quả đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thông qua nội dung cơ bản Nghi quyết  Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV của Đảng bộ huyện. Theo đó, tại Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực; phát huy sức mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị...

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện, nhằm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra./.

Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)