Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022)
  • Cập nhật: 28/01/2022
  • Lượt xem: 3003 lượt xem

Ngày 13/01/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022). Trang thông tin điện tử huyện giới thiệu toàn văn Đề cương này.

Ban Biên tập