Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại Yên Lập
  • Cập nhật: 17/05/2022
  • Lượt xem: 1847 lượt xem

Ngày 16/5 tại xã Lương Sơn, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại khu vực Yên Lập đã có buổi giám sát việc quản lý và sử dụng rừng sản xuất của một số đơn vị trên địa bàn huyện. Đoàn giám sát gồm có ông Hồ đại Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh; ông Trần Việt Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Lập, Trưởng đoàn giám sát; Các ông bà Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Yên Lập; các đồng chí trong Ban TV Huyện ủy; Tổng công Ty giấy Việt Nam; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cùng các đơn vị được giám sát.


Yên Lập có tổng diện tích tự nhiên trên 43 nghìn ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm trên 30 nghìn ha; diện tích quản lý và sử rừng sản xuất hơn 18 nghìn ha thuộc các công ty và 17 xã, thị trấn. Công tác quản lý và phát triển rừng luôn được huyện quan tâm, đến nay tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 61,90%.Điều kiện kinh tế của người trồng rừng ngày càng được phát triển. Tại buổi giám sát các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình quản lý và sử dụng rừng sản xuất trên địa bàn từ năm 2019 đến năm 2021 của ba đơn vị gồm: Công ty Lâm nghiệp Yên Lập; xã Phúc Khánh và xã Lương Sơn. Sau khinghe báo cáo và các ý kiến kiến nghị của địa phương, đơn vị. Thay mặt đoàn giám sát Đồng chí Trần Việt Hùng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng đoàn giám sát kết luận buổi  làm việc, yêu cầu các phòng, ban, các đơn vị liên quan cần làm rõ các vấn đề về cơ chế hỗ trợ người trồng rừng; tiến độ cấp giấy quyền sử dụng đất đối với đất rừng sản xuất; cần có giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của Công ty Lâm nghiệp Yên Lập, đồng thời sử lý rứt điểm việc tranh chấp đất rừng giữa người dân với Công ty ngay tại cơ sở, đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng, chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ và phát triển rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng, thực hiện việc hướng dẫn khai thác, bảo vệ và sử dụng rừng bền vững, thay thế diện tích cây trồng kém hiệu quả bằng cây trồng cho năng xuất cao, áp dụng biện pháp thâm canh rừng hợp lý, đúng quy trình kỹ thuật, mở rộng diện tích phát triển rừng cây gỗ lớn theo đề án của tỉnh./.

Bích Thọ - Vũ Trịnh (Trung tâm VH,TT,DL và Truyền thông)