Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân
  • Cập nhật: 13/11/2020
  • Lượt xem: 6562 lượt xem

Ngày 12/11/2020, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Huyện ủy Yên Lập tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trực tiếp tham gia đối thoại với nhân dân có đồng chí Trần Việt Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí  Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; báo cáo khái quát kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua báo cáo trả lời các kiến nghị, đề xuất của nhân dân tại hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân tại các xã, thị trấn...

 

Toàn cảnh hội nghị

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng các đại biểu đã phản ánh, đề xuất, kiến nghị với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện một số nội dung mà nhân dân quan tâm. Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, lãnh đạo huyện Yên Lập đã lắng nghe và trả lời cụ thể, làm rõ những vấn đề mà các đại biểu phản ánh, kiến nghị; một số vấn đề không thuộc thẩm quyền của huyện, các đồng chí tiếp thu tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét giải quyết và trả lời trong thời gian tới.

Bích Thọ - Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)